กฟภ.โคราชจัดระเบียบสายบนเสาไฟฟ้า สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม

0
173
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – กฟภ.โคราชจับมือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าเส้นทาง ถ.มิตรภาพ เผยคลิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ รวม 106 เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้น 300 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนเสาไฟฟ้ากว่า 13,000 ต้น

วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่บริเวณตลาดนัดเซฟวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประธานพิธีเปิด การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางถนนมิตรภาพ ถึงแยกคลองส่งน้ำ (มิตรภาพซอย 15) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรวม 12 บริษัทเข้าร่วมจัดระเบียบ โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ

นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักสภาพความไม่เรียบร้อยของสายสื่อสารที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ กฟภ.มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

ปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับเป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้ มุ่งเน้นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน และที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดต่างๆ รวม 106 เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้นทั่วประเทศ 300 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนเสาไฟฟ้ากว่า 13,000 ต้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นในปี 2561 จะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในที่สุด

ทั้งนี้ หากพบเห็นการละเมิดพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบดบังทัศนียภาพก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทางสัญจรไปมา สามารถแจ้ง PEA Call Center 1129 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา mgronline.com

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter
แบ่งปัน